Se vračate na to spletno stran?

Tu se prijavite z vašim uporabniškim imenom in geslom
(Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku)Pomoč za Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku
Nekateri predmeti morda omogočajo dostop gostom

Je to vaš prvi obisk?

V kolikor se samostojno prijavljate prvič (klik na spodnji gumb) v sistem, uporabite isto uporabniško ime in geslo kot ga uporabljate za prijavo v lokalno mrežo Šolskega centra Postojna. Geslo si določite tako, da bo vsebovalo vsaj 8. znakov, od teh  pa mora biti vsaj ena črka velika, imeti mora vsja en znak ( _*"#$%&..) in vsaj eno številko.  V vaš e poštni predal boste prejeli potrditveni link. Tega potrdite in postopek samostojnega vpisa je s tem zaključen.